Přeskočit na obsah

Půda patří mezi nejcennější přírodní zdroje na planetě Země. Bohužel v důsledku lidských aktivit a špatného hospodaření půdy ubývá nebo je znehodnocována. Využitím půdy člověkem se zabývá tzv. land use. Jak je využívána půda v naší obci? A co se v průběhu let v naší obci změnilo?

Díky dostupným online nástrojům a webovým aplikacím se dnes můžeme podívat na obec, ve které žijeme, chodíme do školy nebo pracujeme z ptačí perspektivy. Žáci v této lekci s pomocí portálu mapy.cz a Národního geoportálu INSPIRE zkoumají, analyzují a hodnotí využití krajiny v jejich blízkém okolí/obci. Vytvoří vlastní mapu využití půdy, dle možností školy buď ručně, nebo digitálně. Přemýšlí o změnách krajiny, jejich důvodech i důsledcích. V rámci reflexe žáci vytvoří příběh půdy. Mohou si vybrat, zda napíšou příběh, vytvoří komiks (např. pomocí nástroje Storyboardthat), natočí video nebo použijí online nástroj StoryMaps od ArcGIS online.

Lekce je postavena na místně zakotveném učení. Podporuje digitální kompetenci a rozvoj mapových dovedností v jednom. Žáci jsou nuceni přemýšlet v souvislostech a na závěr lekce je podpořena tvůrčí činnost žáků formou pisatelství nebo digitálního zpracování informací (video, StoryMap).

Užitečné odkazy: