Přeskočit na obsah

Jídlo je tématem, které se nás dotýká asi nejosobněji, bez jídla se zkrátka neobejdeme. Ale víme, odkud naše jídlo pochází? Kolik energie je třeba na jeho přípravu? Co se s ním děje v našem těle? A jak jídlem neplýtvat? To je jen pár otázek, které nás mohou v úvodu a v kontextu přírodních věd napadnout.

V samotné lekci jsme se rozhodli využít online nástroj Nutristopa.cz, který je schopný spočítat nejen nutriční hodnotu jídla, ale také ukázat dopad na životní prostředí, které naše jídlo má, ať už v důsledku náročnosti plodiny na pěstování, jejího dovozu ze země původu nebo spotřeby energie při vaření. Hodnoty jsou sice orientační, protože zvlášť při cestě exotických potravin je sledování zátěže životního prostředí velmi náročné. Nicméně díky výsledným grafům si žáci vytvoří rámcovou představu o tom, jaký dopad má jejich lokální jednání v globálních souvislostech.

V této lekci je naplňována digitální kompetence, jelikož žáci se musí naučit pracovat s novou online aplikací. Žáci jsou při výuce tohoto tématu nuceni přemýšlet nad výběrem vstupních informací a následně hodnotit ty výstupní v podobě grafů. Naplňováno je zde tedy i čtenářství a v reflexi lekce i pisatelství. Celá lekce je navíc badatelským úkolem, žáci mají totiž za úkol navrhnout jídlo 1) nutričně hodnotné a 2) s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Užitečné odkazy: