Přeskočit na obsah

Voda, základní podmínka života, která nabývá různých podob. Od dešťových kapek přes podzemní vody, potoky, řeky, jezera, rybníky, moře, oceány nebo zmrzlé ledovce až zpět do oblak ve formě vodní páry. Můžeme zkoumat každou její podobu či skupenství a nabízí se k tomu tolik zajímavých nápadů, že je téměř nemožné vybrat jen jeden. Proto v naší lekci najdete jako bonus hned několik z nich. To hlavní, na co jsme se v lekci Voda zaměřili, jsou však podoby vody v zimě.

Lekce je vedena badatelsky, žáci tak mají příležitost k práci badatelským postupem, kdy si sami přicházejí na důležité poznatky nebo formulují a potvrzují či vyvrací hypotézu, podobně jako vědci. Dále si zde vyzkouší manipulaci s laboratorní technikou, popřípadě i s digitálními čidly. Stejně jako v předchozích lekcích do tématu žáky uvede příběh chlapce Huga. Konkrétně v lekci předkládáme náměty k probádání dvou témat – solení silnic a zamlžování brýlí. Nabízí se však spoustu dalších, které žáky nebo učitele mohou v průběhu napadnout, inspiraci se meze nekladou. Některé nápady k dalšímu zkoumání, měření naleznete v příloze lekce, další pak v užitečných odkazech. 

Užitečné odkazy: