Přeskočit na obsah

O nás

Chceme se podílet na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a na její koncepci, a to na národní, krajské i oblastní úrovni. Chceme sdílet příklady inspirativní praxe a zkušenosti. Chceme tvořit odbornou profesní oporu pro učitele různých předmětů a přehlednou inspiraci, předávat ověřené podklady a informace.

Metodickou příručku Přírodovědné vzdělávání vytvořila pracovní skupina Národního kabinetu Přírodovědné vzdělávání.

Monika Chrobáková

ZŠ a MŠ Janovice

chemie, přírodopis

Kateřina Kadlecová

ZŠ U Obory, Praha 10 – Uhříněves

přírodopis, zeměpis

Jan Pulec

Gymnázium Jana Keplera

zeměpis

Karel Heřman

Gymnázium Příbram

Fyzika

Hynek Steska

SZŠ a VOŠZ Zlín

biologie

Tomáš Pinkr

ZŠ Eden, Praha 10

přírodopis, chemie

Anna Kejřová

Ústecký inspektorát České školní inspekce

školní inspektorka

Martin Bílek

PdF UK, odborný konzultant příručky

Proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání

Jan Slavík

garant příručky

PDF ZČU

Veronika Machková

UHK - Univerzita Hradec Králové

Centrum oborových didaktik

Kateřina Čiháková

Muzeum Říčany

ZŠ Světice, přírodopis

Jakub Holec

ZŠ Kunratice

přírodopis, chemie

Miroslava Bělochová

ZŠ Jungmanovy sady Mělník,

chemie-fyzika

Petr Daniš

ŘEDITEL TEREZA

hodnotitel příručky

Martina Kunderová

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, chemie-fyzika

hodnotitelka příručky

Hodnocení příručky

„Příručka dobře pojmenovává trendy, jimiž se kvalitní přírodovědné vzdělávání ubírá: rozvoj badatelství, čtenářství, digitální gramotnosti, mezioborového přístupu a důrazu na témata související s environmentální udržitelností našeho světa. Co je ale podle mě nejcennější, přináší učitelům ukázky konkrétních lekcí, plně v duchu těchto trendů, které propojují přírodovědu s praktickým životem žáků.“

Zpětná vazba

    Metodický kabinet Přírodovědné vzdělávání​

    „Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů.

    Metodické kabinety jsou platformou, která podporuje činnost jednotlivých učitelů na národní, krajské a oblastní úrovni.“

    Projekt SYPO reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.

    Projekt SYPO