Přeskočit na obsah

Naše planeta je unikátní svou atmosférou, která umožňuje, že na ní existuje život, že existujeme my. Jak se staráme o naše prostředí k životu, jak se staráme o klima naší planety Země? A můžeme ve výuce prakticky zkoumat důsledky změny klimatu, o kterých se hovoří nejen v médiích, ale i mezinárodních organizacích a vědeckých institucích?

Výuková lekce s názvem Klima pomáhá žákům probádávat důsledky změny klimatu na naši planetu. Měli bychom si uvědomit, že každý může začít se změnami sám u sebe.

Dispozice tohoto tématu jsou plné příležitostí jak pro učitele, tak i pro žáky. Lekce vybízí učitele chemie, fyziky, přírodopisu (biologie) a zeměpisu (geografie) ke kolegiální spolupráci a výuku v tandemu napříč obory. Žáci mají příležitost k práci badatelským postupem, kdy si sami přicházejí na důležité poznatky nebo formulují a potvrzují či vyvrací hypotézu, podobně jako vědci. Dále si zde vyzkouší manipulaci s laboratorní technikou, prostředkem jim k tomu jsou sady čidel a digitální dovednosti.

Vnímáme jako důležité o klimatu nejen číst, ale také ho prozkoumávat a ověřovat některé informace a hypotézy. Pojďme se tedy společně zamyslet: Jak by vypadal ideální svět v rovnováze? Co může udělat každý z nás a případně škola?

Užitečné odkazy: