Přeskočit na obsah

Z místa na místo s cílem co nejrychleji nebo nejekologičtěji? Co se týká dopravních prostředků, máme v dnešní době při cestě do školy nebo do zaměstnání často na výběr. Zda si vybereme cestu pohodlnější, rychlejší, pomalejší nebo ekologičtější, je na nás. Pojďme se společně podívat na důsledky našeho rozhodování a spočítejme naši osobní uhlíkovou stopu při cestě do školy. Můžeme nějak kompenzovat uhlíkovou stopu naší poslední dovolené? A k čemu jsou v automobilech nejnovější technické vymoženosti, pomohou nějak snižovat emise? A co znečištění v okolí našeho bydliště, může za to rostoucí hustota dopravy či něco jiného?

Lekce Doprava je postavena na konstruktivistickém modelu E-U-R. Má pevně stanovenou evokaci a reflexi, přičemž učitel si může vybrat, který ze dvou pracovních listů použije při fázi uvědomění. Buď se může zaměřit na dopravu obecně a porovnávat jednotlivé dopravní prostředky mezi sebou, nebo se zaměří na cestu žáků do školy. V lekci se využívá aplikace pro výpočet uhlíkové stopy a aktuální mapy kvality ovzduší. Žáci zde také pracují s nejrůznějšími mapovými portály, měří vzdálenosti, vyhledávají informace a diskutují své výsledky i postoje.

Užitečné odkazy: