Přeskočit na obsah

Metodická příručka - Přírodovědné vzdělávání

Úvod do metodické příručky

Metodická příručka Přírodovědné vzdělávání byla vytvořena pracovní skupinou Národního metodického kabinetu Přírodovědné vzdělávání jako teoretický rámec i praktický nástroj pro propojování vědomostí a dovedností přírodovědných oborů ve výuce. Hlavním tématem příručky je trvale udržitelný život v kontextu každodenních činností žáků. Teoretická část se věnuje rozvoji přírodovědné gramotnosti pomocí několika strategií známých např. ze šetření PISA, jako jsou experimentální práce formou badatelských úkolů a činnostního učení, čtenářství, pisatelství, kritické myšlení, logické uvažování a digitální gramotnost. Praktická část byla vytvořena metodou kolegiální podpory v profesním společenství učitelů přírodovědných předmětů. Jednotlivé lekce mají žáky podněcovat k myšlení a sebeučení. Cílem této příručky je prohloubení odborné kvalifikace čtenářů a uživatelů v oblasti oborové didaktiky v interdisciplinárních souvislostech. Praktická i teoretická část je k dispozici také v online podobě.

Lekce

Předkládaná metodická příručka klade důraz na interdisciplinární pojetí výuky, které je v kontextu moderního výzkumu považováno za vhodný přístup k naplnění koncepce přírodovědného vzdělávání. 

Půda

Land use

Půda patří mezi nejcennější přírodní zdroje na planetě Země. Bohužel v důsledku lidských aktivit a špatného hospodaření půdy ubývá nebo je znehodnocována. Využitím půdy člověkem se zabývá tzv. land use. Jak je využívána půda v naší obci? A co se v průběhu let v naší obci změnilo? 

Energie je napříč přírodními obory téměř „nevyčerpatelným“ tématem. Budoucnost lidstva závisí mimo jiné na uvědomělém hospodaření s energetickými zdroji, proto jsme si “posvítili” na energii elektrickou.

Energie

Spotřeba el. energie

Jídlo

Nutriční stopa

Jídlo je tématem, které se nás dotýká asi nejosobněji, bez jídla se zkrátka neobejdeme. Ale víme, odkud naše jídlo pochází? Kolik energie je třeba na jeho přípravu? Co se s ním děje v našem těle? A jak jídlem neplýtvat? To je jen pár otázek, které nás mohou v úvodu a v kontextu přírodních věd napadnout.

Z místa na místo s cílem co nejrychleji nebo nejekologičtěji? Co se týká dopravních prostředků, máme v dnešní době při cestě do školy nebo do zaměstnaní často na výběr. Zda si vybereme cestu pohodlnější, rychlejší, pomalejší nebo ekologičtější je na nás

Doprava

Nejrychleji nebo nejekologičtěji?

Klima

Změny klimatu

Naše planeta je unikátní svou atmosférou, která umožňuje, že na ni existuje život, že existujeme my. Jak se staráme o naše prostředí k životu, jak se staráme o klima naší planety Země? A můžeme ve výuce prakticky zkoumat důsledky změny klimatu, o kterém se hovoří nejen v médiích, ale i mezinárodních organizacích a vědeckých institucích?